Bosch Global Software Technologies PVT LTD
About us

Về chúng tôi

Bosch Global Software Technologies Company Limited là công ty con 100% vốn của Robert Bosch GmbH, một trong những nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ toàn cầu hàng đầu thế giới, cung cấp các Giải pháp Kỹ thuật, CNTT và Kinh doanh đầu cuối.

Với hơn 3.000 cộng sự, đây là trung tâm phát triển phần mềm đầu tiên của Bosch tại khu vực Đông Nam Á, với dấu ấn toàn cầu và sự hiện diện ở Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Với khả năng độc đáo của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp kết nối cảm biến, phần mềm và dịch vụ theo quy trình đầu-cuối, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển dịch từ phương pháp truyền thống sang kỹ thuật số, hoặc giới thiệu yếu tố kỹ thuật số vào việc cải thiện quy trình và sản phẩm của doanh nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi để kiến tạo tương lai chưa? Tinh thần đổi mới và không ngừng học hỏi của bạn là những thứ chúng tôi đang tìm kiếm.

Thông tin và Dữ liệu

Facts & figures

Lĩnh vực Hoạt động

Domains

Lĩnh vực hoạt động

Khám phá Cơ hội nghề nghiệp tại Bosch