Skip to main content

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Bosch Global Software Technologies Company Limited (BGSW) là công ty con 100% vốn của Robert Bosch GmbH, một trong những nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ toàn cầu hàng đầu thế giới, mang đến các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực về Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Doanh nghiệp.

Với hơn 4000 cộng sự, BGSW Vietnam là trung tâm phát triển phần mềm đầu tiên của Bosch tại khu vực Đông Nam Á, sở hữu dấu ấn toàn cầu và sự hiện diện mạnh mẽ ở Mỹ, Châu Âu và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Với năng lực độc đáo trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện, từ cảm biến, phần mềm cho đến dịch vụ, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hiệu quả từ phương thức truyền thống sang kỹ thuật số, hoặc ứng dụng kỹ thuật số vào sản phẩm và quy trình sẵn có của doanh nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi để kiến tạo tương lai chưa? Tinh thần đổi mới và không ngừng học hỏi của bạn là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.

Thông tin và Dữ liệu

Facts & figures

Lĩnh vực hoạt động

Giải pháp di động

Giải pháp sản xuất

Giải pháp công nghệ cao

Dịch vụ của chúng tôi